Literature

Alena Konečná: Emanuel Ranný, Grafika 1970-1983, Galerie Antonína Trýba, Brno 1984 – Zdeněk Čubrda: Za hranicemi krajiny, Galerie Stará radnice, Brno 1989 – Jan Skácel: Prakrajiny, Galerie Stará radnice, Brno 1989 – Radek Horáček: Propadávání hlubinami prakrajin, Atelier 21/ 1990  - František Dvořák: Jeden z mladých grafiků, Galerie Melantrich, Praha 1990 – Radek Horáček: Sám v krajině, Rovnost 1990 – Bronislava Gabrielová: Skácelovské bibliofilie Emanuela Ranného, 47.Bulletin Moravské galerie 1991 – Arnošt Pacola: Stříbřité prakrajiny, Moravské noviny 20.6.1991 – Bronislava Gabrielová: Záhorská galéria, Senica 1991 - Tomáš Mazáč: Zamyšlení nad dílem E.Ranného, Lidová demokracie 30.10.1992 – Pavel Šrut: Rhapsody in Black, Galerie Malovaný dům, Třebíč 1992 – Jiří Machalický: Už nejstarší krajiny…, Galerie Typos, Brno 1992, Galerie Malovaný dům, Třebíč 1992 – Simeona Hošková: Umělec „šťastně uřknutý“, Galerie Jaroslava Krále, Dům umění, Brno 1993 – Pavel Šrut: Havrani a pan Ranný, Lidové noviny 6.2.1993 – Jaroslav Vanča: Krajiny trav a havranů, Práce 17.8.1993 – Ivan Matějka: Krajiny, širý svět, Hospodářské noviny 2.8.1993 – Bořivoj Srba: Havraní krajiny Emanuela Ranného, Práce 16.12.1993 – Radek Horáček: Riziko suché jehly, Atelier 21.1.1993 – Petr Král: Emanueli…, Karolinum, Praha 1993 – Ludvík Kundera: Řeč pro Třebíč, Galerie Malovaný dům, Třebíč 8.11.1994 – Karel Jadrný: Krajiny usebrání, Havraní krajiny 1994 – Bořivoj Srba: Havraní krajiny Emanuela Ranného, 51. Bulletin Moravské galerie 1995 – Yam: Raben in vielen Variationen, Algemeine Zeitung München 16.9.1995 – Jaroslav Vanča: Básník Jakub Deml v expresivním podání Emanuela Ranného, Denní telegraf 31.7.1996 – Robert Rigney: If these Stones could talk, The Prague Post 1.10.1997 – Nicola Smith: Emanuel Ranný show, Valley News Vermont 12.6.1997 – Jaroslav Vanča: Pro práce bytostného grafika, Suché jehly 1993-98, Praha březen 1998 – Jiří Machalický: Tvorba Emanuela Ranného, Praha květen 1998 – Arnošt Pacola: Grafik Emanuel Ranný maluje, Atelier 12/1998 – Jan Dočekal: Čáry jsou maličkosti nutné pro výstavbu mohutného díla, Rovnost 29.4.1998 – Jaroslav Vanča: Emanuel Ranný – od krajinných metamorfóz k básnickým metaforám, Bydlení 2/1998 – Arnošt Pacola: Ranný vystavil grafiku i malbu, Rovnost 16.4.1998 – Jan Dočekal: K výstavě z tvorby Emanuela Ranného v Malovaném domě, Region T 28.4.1998 – Jiří Vykoukal: Emanuel Ranný – skácelovské reflexe, Státní galerie výtvarného umění, Cheb 2000 – Věra Jirousová: Emanuel Ranný – SETKÁVÁNÍ   /poezie –grafika/, Památník národního písemnictví, Praha 2001 – Jaroslav Vanča: Průniky grafiky a poezie, Atelier 16-17/2001 – Simeona Hošková: Setkávání, Památník národního písemnictví, Praha 2001 – Jiří Machalický: Emanuel Ranný…, Muzeum Vysočiny, Třebíč 2001 - Jiří Machalický: Dialog, České centrum, Drážďany 2002 – Jan Dočekal: Vnitřní zrcadlo v grafice Emanuela Ranného, Vysočina 6.9.2002, Rovnost 27.8.2002 – Jan Dočekal: Emanuel Ranný – obrazy, grafika, Atelier 7/2002 – The contemporary Who´s Who – Emanuel Ranný, American Biographical Institute, Inc. - Bohuslav Mikulášek: Zvolená místa jsou návětrnými ostrovy tvořivého ducha, Horácké noviny 4.2.2003 – Jan Dočekal: Grafik Emanuel Ranný, únorový jubilant čerpá látku z poezie, Vysočina 1.2.2003 – Ludvík Kundera: Jeden ze tří  / ke kroměřížské výstavě Emanuela Ranného/, Muzeum kroměřížska, Kroměříž, říjen 2003 – Martin Hilský: Řeč o řeči čar, Galerie MIRO, Praha 2003 – Zdeněk Hrabica: O Emanuelu Ranném, Městská knihovna v Praze, Artotéka Opatov 5.10.2004 – Bohuslav Mikulášek: Obrazy, Galerie Malovaný dům, Třebíč 2005 – František Dvořák: Prakrajiny, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2007 -  Eva-Suzanne Bayer: Vogelflug in die Freiheit, 45, Zeitschrift für Kultur in Würzburg und Stuttgart 5. 2009

^ Back Up