Místo Emanuela Ranného v dějinách výtvarného umění se odvíjí od jeho přínosu v oboru grafiky. Především suché jehly vykročily dosud neznámými či nepoužívanými cestami, jimi tvůrce získal obdiv současníků, uznání odborných kruhů a mezinárodní věhlas. V nich dokázal vytvořit svoji nezaměnitelnou podobu, jimi evidentně změnil způsob práce, možná vytvořil styl, jasně však posunul hranice oboru. To vše je pokládáno za tak výrazné, že si jako nutný přídavek je třeba položit ještě otázku, jakou úlohu hraje a jaký má ona činnost v životě, jehož střed je v takto platné tvořivosti, u autora samotného.

Bohuslav Mikulášek, Galerie Malovaný dům, Třebíč 2005

^  Nahoru