...čas konce století a tisíciletí prosákl hluboko do grafikova rukopisu a tvarosloví, otvírá se otázka o kvalitách bohatých šedí, o postavení černé barvy a o tom, zdali a jak a kudy tu prosvítá světlo. Nemohu v této souvislosti necitovat pozdní výrok Josefa Šímy, že posléze maloval už jen a jen světlo. Velkolepý (nebojím se toho slova) cyklus Ranného Havraních krajin nepokřtil pouze americký proklatec Edgar Allan Poe, je i veskrze skácelovský: je s mnohostí tmy až rozryvný a zároveň skoro do každého listu proniká jakýmisi branami světlo až řezavě...

Ludvík Kundera, Muzeum kroměřížska, 2003