1943
Narodil se 3. února 1943 v Brně.
1960–1964
Studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, obor malba.
1964–1980
Pracovník propagačního oddělení továrny na pletací stroje v Třebíči.
1965
Vznikají první suché jehly s tematikou židovské čtvrti v Třebíči a krajiny u Ptáčova.
1966
Uzavřel manželství s Libuší Rymešovou z Třebíče.
1967
Narodil se syn Emanuel.
1970–1973
Pod rukama grafika a jeho ženy v třebíčské čtvrti Nehradov vyrostl dům s ateliérem podle projektu architekta Jiřího Auermüllera.
1974
Narodila se dcera Kateřina.
1981
Zásah nečekanou smrtí bratra Michala; výtvarník opouští zaměstnání a věnuje se jen volné tvorbě.
1984
Počátek spolupráce s Janem Skácelem,  Ranný doprovází básně suchými jehlami a vlastním nákladem je vydává.
1985
První výstava v zahraničí - Galerie Stari grad, Plovdiv.
1986
Ranného skácelovské bibliofilie vystavuje brněnská galerie Československého spisovatele. Poprvé  účast na Mezinárodním bienále grafiky v Krakově.
1987
Ranný přizván na Mezinárodní bienále grafiky v Lublani. 
Národní galerie v Praze zakoupila grafické listy.
1988
Vzniká grafický cyklus inspirovaný Skácelovými básněmi, v následujících létech dále rozšiřovaný. Grafik zahajuje práci s další technikou, litografií.
1989
Pozvánka na výstavu Evropská grafika do Grenoblu. 
Návrat k malbě.
První mezinárodní cena - na festivalu grafiky ve francouzském Mentonu za triptych Hřbitov vinařů ke stejnojmenné  básni Jana Skácela.
1990
Umírá matka Zdenka Ranná – Samsonová, malířka – bude ještě objevena.
Samostatnou výstavu v pražské Galerii Melantrich uvedl prof. František Dvořák. 
1991
Cena Akademie umění na Mezinárodním bienále grafiky v Lublani.
Přijat za člena Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. 
Vzniká cyklus suchých jehel překračujících formát jednoho metru.
Benátky -  impuls moderního umění ve sbírce  Peggy Guggenheim.
1992
Tvoří osmnáctidílný cyklus Havraní krajiny.
1993
Dosud nejrozsáhlejší soubor grafických listů vystaven v historických sálech Karolina.
1994
Cena Ministerstva kultury v soutěži o Nejkrásnější knihu roku za knihu Bílá žízeň.
Vyzván k účasti na mezinárodní výstavu „Světových laureátů“ v polských Katovicích, za grafický list „Rozloha podle Petra Krále“ obdržel čestnou cenu.
1995
Mnichov, Lenbachhaus - obrovský dojem z výstavy „Das bunte Leben -
Wassily Kandinsky“.
1996
První samostatná výstava v USA, Galerie Indigo, Lake Oswego.
1997
„Světová grafika" v japonské Kagawě, českou grafiku reprezentuje spolu s Jiřím Anderlem.
1998
Ladislav Novák zahajuje Ranného výstavu v Malovaném domě v Třebíči.
1999
Na výstavě „Edgar Allan Poe – ilustrace zmučené mysli“ v pražském Karolinu vystaven cyklus Havraních krajin.
2000
„Grafika roku“, hlavní cenu získal triptych „Havraní krajina podle E.A.Poea".
2001
Památník národního písemnictví v Praze, Ranný vystavuje grafické listy na literární témata - Jakub Deml, Ivan Diviš, Jan Skácel, Petr Král, Ludvík Kundera,
E. A. Poe. Výstavu uvedla Simeona Hošková.
Retrospektivní výstavu v Muzeu Vysočiny Třebíč zahájil Jiří Machalický.
2002
Od tohoto roku je každoročně Ranného grafický list součástí ocenění laureátů Ceny Jaroslava Seiferta udělované Nadací Charty 77.
2003
Návrat k malbě, inspirace v návratech do Dalmácie.
2006
Suché jehly „Stély" vystaveny na Mezinárodním trienále grafiky v Krakově
2007
Grand Prix na Mezinárodním bienále grafiky v Užici, Srbsko, za cyklus Stély.
Výstavu olejomaleb v Galerii UBK v Praze zahájil profesor František Dvořák.
Grafické listy Stéla III a IV vystaveny na Mezinárodním festivalu umění v Gyeongnam Art Museum v Koreji.
2008
Návštěva Kunsthalle v Mnichově – Mark Rothko, retrospektiva – nejsilnější současné dojmy, motivace.
V publikaci „Slavné vily kraje Vysočina“ uveden rodinný dům Emanuela Ranného, který byl postaven v letech 1970 – 1973 podle návrhu architekta Jiřího Auermüllera.
Grafický list „Sonet o červencové noci na Vysočině“ Emanuela Ranného převzal jako součást Ceny Jaroslava Seiferta, udělované Nadací Charty 77, Václav Havel.
2009
Cesta do Mnichova, v Galerii Lenbachhaus navštevuje výstavu "Wassily Kandinsky: Absolut Abstrakt".
V Clam-Gallasove paláci přebírá speciální cenu za hlubotisk v souteži "Grafika roku" za grafický list v technice suché jehly.
Pozván na Veletrh umění do Karlsruhe.
S Davidem Smithem vystavuje v Seattlu, Gallery IMA.
Mnichovský galerista Emil Ruf uspořádá výstavu na téma svoboda. "Die Flügel der Freiheit" je název výstav v mnichovské Galerie 729 im Lehel a Galerie RUF. Zastoupeni Georges Braque, René Carcau, Marc Chagall, Max Ernst, Johny Friedlander, Pablo Picasso a Emanuel Ranný. Výstavu posléze převezme Galerie UELTZEN v Sommerhausenu.
Zastoupen na výstavě "Současné české umění" v Astaně (Kazachstán) a Bangkoku (Thajsko).
2010
Jiří Machalický, kurátor Musea Kampa, zahajuje výstavu obrazů a grafiky ve Výstavní síni Pražské energetiky v Jungmannově ulici v Praze. V průběhu výstavy Emanuel Ranný křtí bibliofilii "Edgar Allan Poe: Havran". Křest uvádí Martin Hilský, báseň v překladu Martina Pokorného recituje Miroslav Kovářík.
V Chalons-en-Champagne se účastní výstavy "Výtvarné umění z Vysočiny".
2011
Zastoupen na výstavě "Duše krajiny, duch místa" v Galerii U Betlémské kaple.
2012
Vyzván k účasti na "Creative Cities Collection - Fine Arts Exhibition London in 2012", která je významnou mezinárodní kulturní událostí. Navazuje na "Beijing 2008 Olympic Fine Arts". Výstavu pořádá Čínská mezinárodní kulturní asociace, Čínská společnost pro podporu kultury a rozvoj umění a Pekingské sdružení pro podporu olympijských her. Tato událost je spojena s kulturními projekty v Londýně v době konání olympijských her.
V londýnském Barbican Centru vystaven obraz STÉLA IV.
V Oblastní galerii Vysočiny vystavuje soubor obrazů, grafických listů a bibliofilií.
Obdržel „Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – Kamennou medaili“ a „Cenu města Třebíče“.
2014
V České centru v Paříži vystavuje sedm desítek rozměrných grafických listů.
Pražské nakladatelství TORST vydává báseň Ivana Diviše „Moje oči musely vidět“ ilustrovanou litografií vytvořenou k této básni již v roce 2001.
2015
Souborem obrazů zastoupen na výstavě „České výtvarné umění“ ve Stuttgartu a v Karlsruhe.
„VIDEO THEO“ natáčí filmový dokument „Emanuel Ranný“ pro Kraj Vysočina. Film získal „Cenu jury“ na Evropském filmovém festivalu o umění „ARTS a FILM 2015“.
2016
S dlouholetým přítelem Martinem Hilským vydává sonety Williama Shakespeara, které doprovází grafikou v technice litografie.
Muzeum Vysočiny v Třebíči  jako první galerie na Vysočině zakoupila obraz „Krajina“.
2017
Se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR vystavuje na několika výstavách v republice, na konci roku v Obecním domě v Praze na výstavě „Hollar dnes“.
Mendelova univerzita uspořádala výstavu grafických listů na zámku Křtiny.
2018
Odmítá členství v Umělecké besedě.
Samostatně vystavuje v Zámecké konírně Muzea Vysočiny v Třebíči a v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.
V rakouském St. Pöltnu uspořádala OGV Jihlava výstavu „Čtyři z Vysočiny“. Radomír Dvořák – sochy, Jan Exnar – sklo, Emanuel Ranný – grafika a Cai Zhi Yi – fotografie. Výstavu převzala jihlavská OGV.
S Martinem Hilským vlastním nákladem vydává „Sonet 75“ Williama Shakespeara  v sedmdesáti pěti výtiscích se suchou jehlou na francouzském papíře BFK RIVES ke společným narozeninám.
V Galerii „U Betlémské kaple“ v Praze vystavuje grafické listy spolu s kresbami bratra Michala.