Čáry rovné a ostré jako jehly, které je vyryly. Ale také čáry obkružné a čáry vířící. Čáry bolestně proťaté a krutě protínající. Galaktické čáry, rozsypané čáry, které připomínají zrnění nočního nebe. Čáry polí, čáry cest, čáry křižovatek a čáry křížů.
Shluky čar, tak husté shluky čar, že udělají tmu, a když začnou řidnout, prodere se do tmy světlo. Černou čarou kreslí Emanuel Ranný světlo. Černou čarou kreslí bílé díry v černém vesmíru. Černou čarou kreslí sonet o červencové noci na Vysočině.

Martin Hilský, Galerie MIRO Praha, 2003